Regulamin oferty dla działów szkoleń

REGULAMIN

  1. Vouchery to indywidualny kod cyfrowy umożliwiający zakup usługi udziału w konferencjach organizowanych przez Evention Sp z o.o.
  2. Wystawcą Voucherów jest Evention Sp. z o.o. z siedzibą przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
  3. Vouchery na udział w konferencjach Evention są tzw. bonami jednego przeznaczenia (SPV)* i są przeznaczone wyłączenie dla podmiotów mających swoją siedzibę w Polsce.
  4. Vouchery mogą być zamienione na udział pracowników firmy, która zakupiła Voucher, w dowolnie wybranych konferencjach Evention realizowanych w roku 2021, przy czym voucher może być wykorzystany przy jednej lub większej liczbie konferencji.
  5. Wykorzystanie vouchera wymaga dokonania rejestracji uczestników poprzez formularz rejestracyjny na stronach WWW danej konferencji z podaniem numeru vouchera.
  6. Cena udziału danego uczestnika to aktualnie obowiązujący poziom cen udziału w danej konferencji obowiązujący w chwili rejestracji uczestnika.
  7. Przy deklaracji wykorzystania vouchera mogą obowiązywać dodatkowe zniżki określone dla danego vouchera.
  8. Vouchery nie podlegają zwrotowi i są ważne do czasu wyczerpania wartości vouchera, ale nie później niż do 31 grudnia 2021 roku.

 

*Zgodnie z projektowanym art. 8a ust. 1 ustawy o VAT transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za świadczenie usług, których ten bon dotyczy (zasada ta będzie stosowana do emisji bonu oraz każdego przekazania tego bonu po jego emisji, z wyłączeniem przekazania go do realizacji).

Powyższe oznacza, że emitent bonu jednego przeznaczenia (Evention Sp z o.o.) ma obowiązek odprowadzenia podatku VAT od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu, tak jakby objęte nim  usługi zostały wykonane. Transfer bonu SPV zrównany jest z docelową transakcją (świadczeniem usługi). W momencie wymiany bonu na  usługę sprzedawca nie rozlicza VAT w części sfinansowanej bonem. Możliwe jest odliczenie VAT od zakupu bonu jednego przeznaczenia (jeśli zakup ma związek w wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT).